Properties

Base field \(\Q(\sqrt{-1}) \)
Label 2.0.4.1-6498.1-b
Conductor 6498.1
Rank \( 0 \)

Related objects

Learn more

Base field \(\Q(\sqrt{-1}) \)

Generator \(i\), with minimal polynomial \( x^{2} + 1 \); class number \(1\).

Elliptic curves in class 6498.1-b over \(\Q(\sqrt{-1}) \)

Isogeny class 6498.1-b contains 4 curves linked by isogenies of degrees dividing 6.

Curve label Weierstrass Coefficients
6498.1-b1 \( \bigl[1\) , \( 0\) , \( 0\) , \( -418\) , \( -3610\bigr] \)
6498.1-b2 \( \bigl[1\) , \( 0\) , \( 0\) , \( 32\) , \( 8\bigr] \)
6498.1-b3 \( \bigl[i\) , \( 0\) , \( 0\) , \( -8\) , \( 0\bigr] \)
6498.1-b4 \( \bigl[i\) , \( 0\) , \( 0\) , \( -428\) , \( 3444\bigr] \)

Rank

Rank: \( 0 \)

Isogeny matrix

\(\left(\begin{array}{rrrr} 1 & 3 & 6 & 2 \\ 3 & 1 & 2 & 6 \\ 6 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & 6 & 3 & 1 \end{array}\right)\)

Isogeny graph